Sponsors

hovenier-trinova-200x200

Historie

Wateringse blaasmuziek meer dan 100 jaar geleden

Hoe het vanaf 1898 verder ging met het fanfarekorps de Ster (1898-1918).

Onderstaande foto uit 1913 bij de onafhankelijksfeesten. 100 jaar bevrijding van de Franse overheersing

hist01

Hoe het begon

De eerste officiële daad van het bestuur was een verzoek om een oefenruimte, zoals vermeld in de notulen van de gemeente raad op 19 november 1898. Gediscussieerd werd of  het korps mocht oefenen in de openbare school en de kosten voor de olie voor de lampen en de brandstof voor de kachels voor rekening waren van de Ster. De raad ging niet zondermeer akkoord en raadslid Hoek nam het voor De Ster op omdat het musiceren  een paar maal in de week naast een aangename bezigheid ook de 20 jongelieden uit de herbergen hield!. Ze kregen dus vrij vuur en licht in de school.

hist02

Jaarlijkse feestavonden

Vanaf 1904 hield men jaarlijks een feestavond met muziek en voordrachten met pianomuziek en een grimeur. Uitvoerig werd gesproken wie in aanmerking kwamen voor gratig toegang. Op die van 21 februari 2006 werd afscheid genomen van lid Van der Plas, die naar elders vertrok, ging Van der Zijde grote trom slaan omdat hij niet meer kon blazen. Van der Plas werd lid van verdienste. Na een driewerf hoera was het nog lang gezellig.

Donkere wolken boven de Ster in 1906

De geachte directeur had zijn ontslag aangekondigd en nog drie leden namen hun ontslag. Er kwamen er maar twee voor terug en de Ster bestond nu uit 17 werkende leden en 4 aspirant-leden. De donateurlijst verminderde met 5 namen.

De dirigent Waverijn kwam in januari 1907 op zijn voorgenomen ontslag terug en onder luit applaus werd besloten om hem wekelijks van uit Delft te laten halen.

Een Vaandel mocht niet ontbreken  

hist03

Dat dit vaandel jaren geleden bij iemand in het dorp vanaf de zolder te voorschijn kwam en in bezit van De Phoenix kwam was heel bijzonder.

Financiën ook toen belangrijk

hist04

Het fanfarekorps beschikte over de contributie van de leden, de donaties, opbrengst van de verkochte aandelen en de subsidies

In 1903 was er een discussie of de contributie 15 cent moest blijven of verlaagd naar 10 cent et boete stelsel. Dat laatste haalde het met 16 tegen 1 stem en 2 blanco. 10 cent boete voor afwezigheid en 5 cent voor te laat komen!!

De aandelen die uitgegeven waren bij de oprichting ter aanschaf van de kostbare instrumenten werd pas afgelost bij voldoende geld in de clubkas. In 1902 waren er nog 15 aandelen in omloop en in 1903 werden deze feestelijk ingelost bij het 1e lustrum in 1903.

Op de vergaderingen waren ook bedankjes aan hardwerkende leden die een doos sigaren kregen. Werd besloten om de uitvoering met eigen krachten te bewerken, mits er geen pauze was en zelf voor petroleum werd gezorgd. Gaven acht leden zich op voor het toneelspel na het concert en werd er door twee leden gewerkt aan een komedie. Niets meer aan de orde zijnd ging men over naar de jaarlijkse biljartwedstrijd

Ook in april 1911 en januari 1916 werden verzoek van de fanfare afgewezen tot subsidieverstrekking.

De bouw  van een eigen muziekkiosk

In 1914 werd wel een subsidie verstrekt van 50 gulden voor de bouw van een eigen muziekkiosk op het Dorpsplein in ruil van 8 á 10 concerten in overleg met het gemeentebestuur te geven. Hiertoe is het echter nooit gekomen vanwege het uitbreken van de eerste wereldoorlog. De muziektent was inmiddels al door de Ster op het Dorpsplein geplaatst, geverfd en van verlichting voorzien.

Gondelvaart als eerste Varend Corso?, tentoonstellingsfeesten en serenades

Een creatieve en actieve fanfare vierde zo de verjaardag van de Koningin-moeder . Ook speelden ze zeer verdienstelijk op de tentoonstellingsfeesten in die tijd. Natuurlijk ontbraken de serenades niet zoals aan de Heer C. Boom wegens zijn gouden huwelijksfeest, maar over Mevrouw Boom werd niet gerept in de notulen van toen.

De uitvoeringen en het zomerconcert in het veilinggebouw vielen in het voorjaar en het najaar erg in de smaak, alleen het lange wachten tussen de nummers vond men minder.

hist05 hist06

Bedevaarten naar Kevelaer

hist07

Het korps begeleidden ook steeds de jaarlijkse bedevaarten naar het Duitse Kevelaer muzikaal al gingen niet alle leden met deze reizen mee. De foto’s laten dat ook duidelijk zien. Ook door geloof en/of financiële redenen. Een hele onderneming overigens zo’n bedevaartstocht toentertijd. De Westlandse rooms-katholieken hadden een broederschap opgericht en de pelgrims trokken naar Rotterdam en vervolgens per schip naar Nijmegen en zo door naar Kevelaer.

De Ster voor al Uw feesten en partijen

hist08 hist09 hist10

De opheffing van het fanfarekorps

In 1918 werd De Ster, eens de trots van wateringen zonder duidelijke redenen opgeheven. De repetities werden dat laatste jaar slecht bezocht. De vraag was of de repetities te veel vrije tijd van de muzikanten vroeg of was het financieel niet op te brengen voor sommigen. Waaraan lag het grote verloop der leden. Geloofskwesties? Of was het gewoon de mobilisatie van veel jongemannen door de eerste wereldoorlog. In januari van dat jaar wijst niets op dat naderende einde want het batig saldo was 98 gulden, bestuursleden nog gekozen en dirigent Bonte kreeg een maandelijkse toeslag van 3 gulden. Ook werden 5 aandelen van de trombone uitgeloot.

In april van dit jaar werd nog besloten om verschillende instrumenten op te laten knappen, instrumenten te laten taxeren of in te ruilen.

Sinds de oprichting was blijkbaar aan de hoopvolle verwachtingen van De Ster niet helemaal voldaan. Ook in 1903 waren er al zorgen geweest over het voorbestaan. In dat kroningsjaar beschreef secretaris Ammerlaan  bijna dichterlijk een vergelijking tussen de juist geplante Wilhelmina-linde en de fanfare.

De fanfare als een groeiende boom in goede aarde en soort, die haar wasdom niet kon bereiken door de stormen en tegenspoeden. Een notenboom moest geknuppeld en moeten nieuwe loten worden geënt. Kunstmest zonder stikstof, maar met argentum in de vorm van achterwielen”.

Op 17 augustus 1918 werd een verzoek van de zangvereniging Excelsior om medewerking bij hun uitvoering niet gehonoreerd . Dirigent Bonte had ontslag genomen. Een doorstart door eigen leden die les gingen geven en als Dhr. Samwel de directie op zich zou gaan nemen, werd niet als haalbaar geacht. Met 14 van de 17 stemmen werd De Ster ontbonden.

Op weg naar de oprichting van De Phoenix

De gemeenteraad sprak in augustus 1922 nog één keer over de Ster vanwege de verkoop van de muziektent.

In september 1923 werd door enige oud-leden en nieuwe mensen een nieuwe muziekvereniging in Wateringen opgericht. De Phoenix werd haar naam, als in de Griekse mythologie een wondervogel, die uit zijn as was herrezen als schoner dan haar voorganger De Ster weer opgebouwd.

De enige herinnering aan De Ster is de nu geborduurde ster in het vaandel van De Phoenix., immers ook het gemeentewapen van Wateringen.

Dank aan de Historische werkgroep Wateringen-Kwintsheul voor het ter beschikking stellen van de gebruikte informatie uit hun archief. Als gebaar en aanvulling van hun collectie zal het vaandel van het fanfarekorps De Ster mogelijk verhuizen naar de werkgroep.

Facebook

Meld je aan door "vind ik leuk" aan te klikken op onze Facebook pagina https://www.facebook.com/phoenixwateringen/, dan houden wij je op de hoogte!